Vores bestyrelse

Jacob Thulesen Dahl, Formand, rektor Skanderborg gymnasium, udpeget af bestyrelsen, uafhængig

Julie Heebøll, Næstformand, leder af Kulturskolen, udpeget af Kulturskolen

Anne Dall Steffensen, musiklærer, udpeget som repræsentant for musiklærerne i kommunen

Annika Tygstrup Jensen, udpeget af Foreningen af Skanderborg Børne- og Ungdomskor

Laura Gylden-Damgård, Provst udpeget af Skanderborg provsti

Mikkel Xavier, booker, udpeget af bestyrelsen for SmukFest

Dorte Bundegård Mikkelsen, Jurist, udpeget af bestyrelsen, uafhængig

Bent Jacobsen, tidl. Byrådsmedlem, udpeget af bestyrelsen uafhængig