Sang på skoler

Skanderborg Synger har fokus på at booste og udvikle sangen i folkeskolen – såvel fællessangen som skolekor. Derfor tilbyder vi skolerne et individuelt “mentor-forløb”, hvor en erfaren sang/korkonsulent vil inspirere og hjælpe med for eksempel at opbygge et skolekor.

At være korleder kan være et noget ensomt job, for korlederen har sædvanligvis ikke et team omkring sig. Derfor ønsker vi at opbygge et netværk for børnekorledere og i dette regi afholde inspirationsdage.

Også for sangerne i skolekorene ønsker vi at støtte op om det allerede eksisterende samt facilitere  nye events, hvor sangerne får mulighed for at mødes omkring deres fælles interesse: sang.

Andre projekter

Sang i
institutioner

Samarbejde
med kirken

Skole-kirke
samarbejde

Sang på plejehjem
og bosteder

Fællessang
for alle