Skanderborg Synger

“Skanderborg Synger“ er et nystartet sangkraftcenter i Skanderborg Kommune, hvis formål er at fremme sang og sangglæde på alle niveauer og for alle aldre, men med særligt blik på børn og unge.

Via stats- og fondsmidler, er Sangens Hus siden 2013 lykkedes med at igangsætte 13 Sangkraftcentre, og de næste 12 er nu på vej, for at fuldende projektet Sangkraft ́25: at der i 2025 er 25 velfungerende Sangkraftcentre rundt om i hele landet.
Med det nystartede “Skanderborg Synger” har Skanderborg fået mulighed for at blive en af de 25 kommuner, hvor sangen har en særlig plads.