Formål og vision

  • At fremme sang og sangglæde for alle i kommunen på alle niveauer, med særligt henblik på børn og unge.
  • At flere oplever glæden ved at synge og ved at synge mere og bedre.
  • At flere oplever glæden og fællesskabet ved at synge i kor.
  • At vi på et sangprofessionelt grundlag kan samarbejde med alle, der ønsker at bidrage til vores vision.
  • At understøtte lokale kors udviklings- og talentarbejde.

“Skanderborg Synger“ erstatter ikke noget andet, men støtter op og fylder ud, der hvor der er behov. Ved at sætte skarpt lys på sang i bred forstand, ønsker vi at bygge bro mellem fx kommunens mange institutioner, skole, kirke, erhvervsliv, bibliotek, foreningsliv m.fl.

Skanderborg Synger vil støtte op om og udvikle sangaktiviteter i Skanderborg Kommune